• La visió de Candel sobre la integració va ser ….