• En els últims temps a Catalunya, arran dels notables moviments migratoris a l’inici del segle XXI, de l’emergència d’àmplies mobilitzacions populars sobiranistes i la seva repressió política i judicial, dels atemptats a la llibertat d’expressió i el consegüent debat sobre allò que s’anomena ‘delictes d’odi’, o de les noves dinàmiques d’interacció i divisió social provocades per l’ús generalitzat de les Xarxes Socials, entre més, s’ha tornat a posar l’atenció en qüestions com la cohesió i la fractura social, el vincle i l’exclusió social oel sentiment de pertinença.

   

  Tanmateix, les transformacions radicals que s’observen en les lògiques socials fan pensar que els vellsmodels d’anàlisi han esdevingut obsolets i que cal repensar quines són les noves bases conceptuals i metodològiques amb què s’haurien d’abordar les noves dinàmiques d’interrelació i segmentació social, i laseva gestió en societats obertes, diverses i canviants.

  És per tot això que la Fundació Paco Candel juntament amb el ISOR (Investigacions en Sociologia de la Religió – UAB) el ICIP (Institut Català Internacional per la Pau) i la Secció de Filosofia i Ciències Socials (Institut d’Estudis Catalans) van proposar fer una jornada – seminari que esdevingui un exercici de reflexió per explorar noves perspectives d’anàlisi.

   

  És a dir, que aporti una mirada àmplia que integri els punts de vista propis de les ciències socials, els dels qui treballen amb les tecnologies més avançades d’investigació social, i també els dels qui s’acosten a aquestes realitats des de la literatura, el cinema o les arts en general. Amb aquesta complementarietat de perspectives es pretén aconseguir una aproximació disruptiva, innovadora i el més afinada possible a les noves realitats socials.

   

  El seminari “Noves mirades a la cohesió social: dinàmiques d’interrelació i segmentació social ala Catalunya del segle XXI” va tenir lloc el 20 de juny a la sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans i d’una jornada completa de 9:30 a17:00, consistint en la presentació de quatre ponències breus elaborades des de perspectives diverses, ¡ discutides respectivament per quatre intervencions breus elaborades prèviament. Posteriorment, es va obrir el debat general a la resta de participants que, en total, no superaven els vint-i-sis convidats.

   

  Del conjunt de les intervencions se’n redactarà un document final amb els textos de ponents i les respostes dels assistents i assistentes, el qual serà publicat pròximament. 

   

  Ponències i rèpliques